Research

دفتر فنی آیسان با سابقه فعالیت در زمینه های مختلف تحقیق، ترجمه ، تحلیل آماری ،طراحی و نقشه‏ کشی ، انجام پروژه های دانشگاهی و حرفه ای دررشته ها ی AutoCAD،GISٕٕ،نقشه کشی ، برنامه نویسی،تحلیل داده ها و سایر رشته های فنی و مهندسی را میپذیرد. تدوین مقالات علمی و پژوهشی با استفاده از کادری قوی متشکل از افراد تحصیلکرده در رشته های مختلف فنی مهندسی، زبان،علوم انسانی و ....و انجام پروژه ها ی دانشجویی،تدریس و ترجمه های تخصصی در زبانهای مختلف نیز از سایر خدمات دفترحرفه ای آیسان می باشد.

این دفتر همچنین دارای کارشناسان تحصیلکرده در خارج کشور است که برای ادامه تحصیل و مهاجرت به اروپا و کانادا مشاوره میدهد.